Warszawa, ul. Pawła Suzina 3 lok. 86
info@dorotawejner.pl
+48 605 151 676
Close
+48 605 151 676 info@dorotawejner.pl
"Prawdziwym kryterium udanej terapii jest to, że zapoczątkowuje ona proces rozwoju, który pacjent może kontynuować bez pomocy terapeuty" - Alexander Lowen

„Prawdziwym kryterium udanej terapii jest to,

że zapoczątkowuje ona proces rozwoju,

który pacjent może kontynuować bez pomocy terapeuty”

– Alexander Lowen

Zapraszam w podróż w głąb siebie

Odczuwanie jest nieodzowną częścią naszej egzystencji. Doświadczamy różnych przeżyć, łatwiejszych i trudniejszych. W zależności od tego jak funkcjonujemy, jak sobie radzimy i jakie mechanizmy obronne mamy wbudowane, przeżywamy pełniej lub odcinamy się od odczuwania w pełni. Takim odcinaniem, zobojętnieniem czy twardością, jakkolwiek to nazwiemy, tworzymy w sobie pewnego rodzaju pancerz, za którym skrywamy wrażliwą część siebie. Chroni nas on od bolesnych przeżyć, ale nie tylko. Taka forma pancerza wbudowuje się w strukturę naszego ciała oraz charakteru, tym samym chroni nas przed przeżywaniem bólu, rozczarowania, złości ale na równi blokuje przed przeżywaniem w pełni radości, miłości oraz innych przyjemnych uczuć.

Formy pracy, które proponuję, pomagają zrozumieć siebie i przywracają naturalną „sprężystość” reakcji, adekwatnie do okoliczności. Pozwalają na nowo czuć własne ciało oraz przeżywać całą gamę uczuć i odczuć, na początek w bezpiecznych warunkach gabinetu, i stopniowo poza jego azylem. Dzięki temu funkcjonowanie w codziennym życiu i relacjach staje się łatwiejsze, przyjemniejsze i pełniejsze a także bardziej świadome.

Do gabinetu zapraszam osoby, które chcą poprawić jakość swojego życia, zarówno na poziomie emocjonalnym jak i fizycznym. To dla mnie zaszczyt, móc towarzyszyć w tym wyjątkowym procesie przywracania do życia w pełni.

Metody pracy

Psychoterapia

Analiza bioenergetyczna, to forma psychoterapii opracowana przez amerykańskiego psychiatrę i psychoterapeutę Alexandra Lowena (1910-2008). W tym podejściu łączymy pracę na poziomie świadomego zrozumienia problemu jak i jego fizycznego przejawu w strukturze ciała i ruchach.

„Każda zmiana bioenergetyczna dzieje się na dwóch poziomach równocześnie. Na somatycznym następuje wzrost ruchomości, koordynacji i kontroli, na psychicznym zaś poziomie następuje reorganizacja sposobu myślenia i nastawienia. Dopiero gdy zostaną osiągnięte te dwa cele, możliwa jest trwała zmiana.” Alexander Lowen, „Język ciała”

Za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń dotykamy napięć w ciele i uwalniamy emocje a także dotykając emocji uwalniamy napięcia. Celem psychoterapii jest przywrócenie naturalności, swobody i spontaniczności w życiu. To podróż, która prowadzi do spotkania z prawdziwym sobą i z tego miejsca umożliwia dalszy rozwój.

Więcej na stronach:

www.analizabioenergetyczna.org

www.bioenergetic-therapy.com

TRE®

Tension and Trauma Releasing Exercises to innowacyjna metoda pracy z ciałem, która poprzez ćwiczenia fizyczne uruchamia naturalny mechanizm wibracji w ciele. W efekcie działania wibracji uwalniają się napięcia i skutki stresu z organizmu. Tym samym ciało powraca do stanu homeostazy. Każdy kto doświadcza stresu, po nauczeniu się jak stosować TRE® pod okiem wykwalifikowanego trenera, może w bezpiecznych warunkach samodzielnie przywracać swój stan równowagi.

Metoda TRE® działa neutralizująco na system nerwowy, mięśnie i organy wewnętrzne. Przywraca sprężystość ciała. Obniża poziom dolegliwości o podłożu psychosomatycznym, takich jak: chroniczne bóle głowy, pleców, kłopoty układu pokarmowego. Poprawia jakość snu i jasność myślenia. Przywraca organizm do równowagi po przebytym stresie.

Więcej na stronach:

www.metoda-tre.pl

www.taumaprevention.com

 

W pracy terapeutycznej łączę psychodynamiczne aspekty procesów obronnych i regulacji afektu z analizą bioenergetyczną.

Kwalifikacje

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką pracującą w nurcie pracy z ciałem wg Alexandra Lowena, CBT (Certified Bioenergetic Therapist) https://bioenergetic-therapy.com/index.php/en/cb-profile/1662-wejner

Ukończyłam 4-letnie szkolenie z Analizy Bioenergetycznej organizowane we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku, NIBA w Niemczech i Fundacją Dr Alexandra Lowena w USA, wg programu akredytowanego przez IIBA (International Institute for Bioenergetic Analysis).  

Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę uwalniania skutków stresu i traum poprzez pracę z ciałem. Jestem certyfikowanym Providerem Metody TRE® (Tension and Trauma Releasing Exercises) w pracy z klientem indywidualnym oraz grupami. Miałam przyjemność uczyć się również u samego twórcy metody Davida Berceli’ego, jak również asystować mu podczas warsztatów realizowanych w Polsce. W swojej praktyce wykorzystuję również Masaż Dotyk Motyla dr Ewy Reich. Szkoliłam się u Richarda Overly, bliskiego współpracownika Ewy Reich. 

Uczestniczę w 4-letnim zaawansowanym szkoleniu „Samoregulacja i psychodynamika w zakresie Analizy Bioenergetycznej” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej oraz International Institut for Bioenergetic Analysis. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Ponadto mam za sobą 20 lat doświadczenia jako menedżer, trener, mediator i moderator zmian organizacyjnych w krajowych oraz międzynarodowych firmach.

Wspieram ludzi na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej, traktując człowieka jako jedność na poziomie psychicznym oraz fizycznym.

Phone: +48 605 151 676
Warszawa, Suzina 3/86