Warszawa, ul. Pawła Suzina 3 lok. 86
info@dorotawejner.pl
+48 605 151 676
Close
+48 605 151 676 info@dorotawejner.pl

Szybkie tempo życia, codzienne wyzwania, presja czasu oraz zmiany, narażają nas na zwiększone ryzyko stresu. Stres sam w sobie jest zdrową reakcją organizmu, niemniej nadmierna ekspozycja na jego obciążenie pozostawia w organizmie określone skutki. Niepożądane efekty wywołuje stres zbyt silny lub długotrwały, który często przyczynia się do przemęczenia organizmu, gromadzenia głębokich napięć mięśniowych oraz różnego rodzaju chorób o podłożu psychosomatycznym. Fizjologicznie jesteśmy tak zbudowani, że będąc pod wpływem stresu mamy ograniczony dostęp do kory mózgowej, gdyż kontrolę nad naszym działaniem przejmuje pień mózgu. Oznacza to, że będąc pod wpływem przewlekłego stresu mamy trudności z realną oceną sytuacji oraz z podejmowaniem decyzji. Jest to spowodowane tym, że w stresie reakcjami człowieka steruje układ limbiczny i pień mózgu, z tego powodu reakcje są bardziej emocjonalne oraz obronne. Tak nas zaprojektowała natura i jest to naturalna kolej rzeczy. Natura wyposażyła nas również w fizjologiczne narzędzia przywracania do równowagi po przebytym stresie, z którego sporadycznie mamy możliwość korzystać.

TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) to innowacyjna metoda pracy z ciałem, która poprzez ćwiczenia fizyczne uruchamia naturalny mechanizm uwalniania napięcia i skutków stresu z organizmu. Tym samym przywraca ciało do stanu homeostazy. Każdy kto doświadcza stresu, po nauczeniu się jak stosować TRE® pod okiem wykwalifikowanego trenera, może w bezpiecznych warunkach samodzielnie przywracać swój stan równowagi.

Phone: +48 605 151 676
Warszawa, Suzina 3/86
failed