Warszawa, ul. Pawła Suzina 3 lok. 86
info@dorotawejner.pl
+48 605 151 676
Close
+48 605 151 676 info@dorotawejner.pl

W ofercie

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Konsultacja – spotkania mające na celu rozpoznanie obszarów oraz możliwości do pracy terapeutycznej. Zwykle od 3 do 5 spotkań.

Psychoterapia – systematyczne spotkania pracy terapeutycznej opartej na relacji: klient – terapeuta, prowadzone w celu zmniejszenia i eliminacji uciążliwych dolegliwości i zachowań. Podczas terapii, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, wykorzystuję elementy pracy z ciałem wg Alexandra Lowena.
Interwencja kryzysowa – seria spotkań terapeutycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania w kryzysowej sytuacji.
Sesja TRE® – forma pracy z ciałem uwalniającej napięcia i skutki stresu z organizmu.

Cena sesji 60 min – 250 zł
W uzasadnionych przypadkach możliwość odbycia konsultacji, psychoterapii lub TRE za pomocą Skype.

I can work also in English. 

DLA FIRM:

Warsztaty z profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

Dla zespołów narażonych na ciągłą ekspozycję na stres, jak również dla zespołów projektowych, tymczasowo doświadczających zwiększonego poziomu stresu. Także dla wszystkich poszukujących narzędzi radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty zarządzania zmianą, interwencje kryzysowe, wsparcie procesu wprowadzania zmian. 

Oferta dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta.